Reservar immersió

Adapeu aquestes tres columnes per ajustar el vostre disseny. Per a duplicar, esborrar o moure columnes, seleccioneu la columna i useu les icones superiors per a realitzar l' acció.

Botiga Mateua Store

Per afegir una quarta columna, redueix la mida d' aquestes tres columnes usant la icona dreta de cada bloc. Llavors, duplicat una de les columnes per a crear- ne una de nova com a còpia.

Compte Mateua Dive

Suprimeix la imatge anterior o substitueix-la per una imatge que il·lustre el teu missatge. Feu clic a la imatge per canviar-ne l'estil de lacantonada arrodonida.